Nikolai Fomenko. Snob

Mikhail Gorbachev. Snob

Louise Bourgoin. InStyle

Ivan Ohlobistin. Snob

Nataliya Osipova. Citizen K

Alla Pugacheva. Vogue

Polina Filonenko. InStyle

Yuriy Chursin Viktoriya Tolstoganova. Vogue

Konstantin Khabenskii. Vogue

Marina Aleksandrova. Elle