Renata Litvinova. Instyle
Diana Vishneva. Buro247
Mariya Lugovaya. Instyle
John Galliano. Vogue
Svetlana Hodchenkova. Instyle
Sergey Polunin. Vogue
Walk of Shame
Konstantin Khabenskii. Instyle
Sergey Polunin. Snob
Diana Vishneva. Instyle