Diana Vishneva. Buro247

Mariya Lugovaya. Instyle

John Galliano. Vogue

Svetlana Hodchenkova. Instyle

Sergey Polunin. Vogue

Walk of Shame

Konstantin Khabenskii. Instyle

Sergey Polunin. Snob

Diana Vishneva. Instyle

Katya Riabinkina, Maryna Linchuk. Vogue