Diana Vishneva / Buro247
Renata Litvinova / Instyle
Mariya Lugovaya / Instyle
John Galliano / Vogue
Svetlana Hodchenkova / Instyle
Sergey Polunin / Vogue
Walk of Shame Team / Interview Magazine
Konstantin Khabenskii / Instyle
Sergey Polunin / Snob Magazine
Diana Vishneva / Instyle