Mariya Lugovaya. Instyle

John Galliano. Vogue

Svetlana Hodchenkova. Instyle

Sergey Polunin. Vogue

Walk of Shame

Konstantin Khabenskii. Instyle

Sergey Polunin. Snob

Diana Vishneva. Instyle

Katya Riabinkina, Maryna Linchuk. Vogue

Vlada Roslyakova, Valery Kaufman. Vogue