Renata Litvinova. Instyle

Diana Vishneva. Buro247

Mariya Lugovaya. Instyle

John Galliano. Vogue

Svetlana Hodchenkova. Instyle

Sergey Polunin. Vogue

Walk of Shame

Konstantin Khabenskii. Instyle

Sergey Polunin. Snob

Diana Vishneva. Instyle