David Hallberg. Vogue
Vlada Roslyakova, Valery Kaufman. Vogue
Katya Riabinkina, Maryna Linchuk. Vogue
Diana Vishneva. Instyle
Sergey Polunin. Snob
Konstantin Khabenskii. Instyle
Walk of Shame
Sergey Polunin. Vogue
John Galliano. Vogue
Mariya Lugovaya. Instyle