Sergey Polunin. Snob

Konstantin Khabenskii. Instyle

Walk of Shame

Sergey Polunin. Vogue

John Galliano. Vogue

Mariya Lugovaya. Instyle

Renata Litvinova. Instyle

Diana Vishneva. Buro247

L'Officiel

Elle